Advokatfirmaet
Peter Lundmark Jensen


Advokatfirmaet Peter Lundmark Jensen beskæftiger sig primært med erhvervsforhold, herunder navnlig forhold vedrørende fast ejendom, projektudvikling og byggeri samt generel erhvervsmæssig rådgivning.

Kontakt os

Kontakt os


Advokat Peter Lundmark Jensen
Vimmelskaftet 41A
DK-1161 København K

CVR. 18434288
Klientkonto nr. 5473 270 441 0 (Nykredit Bank)

Tlf: 33 12 05 00

Yderligere information


Advokatansvarsforsikring i TrygVesta Forsikring A/S under police nr. 674812

Medlem af Danske Advokater og omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og regler om god advokatskik, jf. Rpl § 126 og i øvrigt forpligtet af de advokatetiske regler. Disse regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside.