Advokatfirmaet
Peter Lundmark Jensen

Advokatfirmaet Peter Lundmark Jensen beskæftiger sig primært med erhvervsforhold, herunder navnlig forhold vedrørende fast ejendom, projektudvikling og byggeri samt generel erhvervsmæssig rådgivning.

Advokat Peter Lundmark Jensen
Vimmelskaftet 41A
DK-1161 København K

T 3312 0500
M 4063 1800


Advokat Peter Lundmark Jensen er beskikket af Justitsministeriet i Danmark, og er en del af Advokatsamfundet. I de sager det er relevant anvender Peter Lundmark Jensen lovvalg og værnetingsbestemmelser. Advokat Peter Lundmark Jensen er en personligt drevet virksomhed med CVR. 18434288. Klientkonto nr. 5473 270 441 0 (Nykredit Bank)


Advokatfirmaet har ansvarsforsikring i forsikringsselskabet HDI under police nr. 15608658089-30015.

Advokatfirmaet er medlem af Danske Advokater og omfattet af Advokatsamfundets tilsyns-og disciplinærsystem og regler om god advokatskik, jf. Rpl § 126 og i øvrigt forpligtet af de advokatetiske regler. Disse regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside. 

Klager over advokatfirmaet kan indbringes for Advokatnævnet c/o Advokatsamfundet, Kronprinsessegade 28, 1306 Kbh. K, T 3396 9798.

Advokatnævnet kan træffe afgørelser i såvel adfærdsklager som honorarklager.